Pisemne zapytanie E-2831/06 skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji. składanych do premiera Grecji skarg dotyczących współfinansowanych projektów