VERORDENING (EG) Nr. 147/96 VAN DE COMMISSIE van 26 januari 1996 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit