KOMISSION ASETUS (EY) N:o 147/96, annettu 26 päivänä tammikuuta 1996, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi