Zadeva T-9/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. junija 2017 – Ball Beverage Packaging Europe/EUIPO – Crown Hellas Can (Canettes) (Model Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Registrirani model Skupnosti, ki predstavlja tri pločevinke — Prejšnji model — Razlog za ničnost — Individualna narava — Različen celotni vtis — Člen 6 in člen 25(1)(b) Uredbe (ES) št. 6/2002 — Več artiklov, ki sestavljajo enoten predmet — Obseg opisa registriranega modela Skupnosti — Obveznost obrazložitve — Nadomestitev stranke v sporu)