Lieta T-9/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 13. jūnija spriedums – Ball Beverage Packaging Europe/EUIPO – Crown Hellas Can (“Canettes”) Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības atzīšanas process — Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kurā attēlotas trīs skārdenes — Agrāks dizainparaugs — Spēkā neesamības pamats — Individuāls raksturs — Atšķirīgs kopējais iespaids — Regulas (EK) Nr. 6/2002 6. pants un 25 panta 1. punkta b) apakšpunkts — Preču kopums, kas veido vienotu priekšmetu — Reģistrēta Kopienas dizainparauga aizsardzības apjoms — Pienākums norādīt pamatojumu — Lietas dalībnieka aizstāšana