Kohtuasi T-9/15: Üldkohtu 13. juuni 2017. aasta otsus – Ball Beverage Packaging Europe versus EUIPO – Crown Hellas Can (Joogipurgid) (Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Kolme joogipurki kujutav registreeritud ühenduse disainilahendus — Varasem disainilahendus — Kehtetuse alus — Eristatavus — Erinev üldmulje — Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 6 ja artikli 25 lõike 1 punkt b — Üksikobjekti moodustavate esemete kogum — Registreeritud ühenduse disainilahenduse kirjelduse ulatus — Põhjendamiskohustus — Kohtumenetluse poole asendamine)