Sag T-9/15: Rettens dom af 13. juni 2017 — Ball Beverage Packaging Europe mod EUIPO — Crown Hellas Can (Canettes) (EF-design — ugyldighedssag — registreret EF-design, der gengiver tre dåser — tidligere design — ugyldighedsgrund — individuel karakter — anderledes helhedsindtryk — artikel 6 og artikel 25, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 6/2002 — samling af artikler, der udgør en enkelt genstand — rækkevidde af beskrivelsen af et registreret EF-design — begrundelsespligt — udskiftning af en part i sagen)