Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 299, 08 listopad 2008