Pisemne zapytanie E-9779/10 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) do Komisji. Premie z tytułu hodowli owiec