Lieta T-437/18: Vispārējās tiesas 2020. gada 29. aprīļa spriedums – Tilly-Sabco/Komisija (Ārpuslīgumiskā atbildība – Lauksaimniecība – Eksporta kompensācijas – Mājputnu gaļa – Īstenošanas regulas (ES) Nr. 689/2013 atcelšana ar Tiesas spriedumu – Kaitējums)