ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program Únie pre boj proti podvodom a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 250/2014 (05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)) Výbor pre kontrolu rozpočtu Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier