Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 18 lutego 1987 r.