Pisemne zapytanie E-2747/05 skierowane przez: Maria Borghezia (IND/DEM) do Komisji. ujednolicenia przepisów w sprawie zwalczania terroryzmu