Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy - CZĘŚĆ II— KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII - TYTUŁ III — RÓWNOŚĆ - Artykuł II-82