2004/610/EÜ: Komisjoni otsus, 19. august 2004, nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 alusel Küprose Vabariigi poolt esitatud veinisektori tootmisvõimsuse ülevaate kohta (teatavaks tehtud numbri K(2004) 3139 all)