Mål C-253/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgerichts Düsseldorf (Tyskland) den 12 april 2018 – Stadt Euskirchen mot Rhenus Veniro GmbH & Co. KG