Forslag til afgørelse fra generaladvokat Capotorti fremsat den 29. september 1981.