Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 005, 9 stycznia 2014