Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2004 r. zmieniająca po raz drugi decyzję 2002/975/WE w sprawie wprowadzenia szczepień w celu uzupełnienia środków zwalczania zakażeń influenzą drobiu o niskiej zjadliwości we Włoszech oraz w sprawie szczególnych środków kontroli przepływu (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 393)Tekst mający znaczenie dla EOG