Pisemne zapytanie E-1962/05 skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji. poważnej sytuacji w Erytrei