wstępny projekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu na rok 2005 - Ogólne zestawienie dochodów - Zestawienie dochodów i wydatków według sekcji - Sekcja III - Komisja