Pomoc państwa — Finlandia — Pomoc państwa C 7/06 (ex NN83/05) — Finnish Road Enterprise (Fińskie Przedsiębiorstwo Drogowe) — Zaproszenie do przedkładania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)