Sprawa C-475/08: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 3 grudnia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2003/55/WE — Rynek wewnętrzny gazu ziemnego — Wyznaczenie w sposób ostateczny operatorów systemu — Decyzja zwalniająca główne elementy nowej infrastruktury gazowej ze stosowania niektórych przepisów tej dyrektywy — Obowiązki publikacji, konsultacji i zgłoszenia)