Pisemne zapytanie E-4145/06 skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji. restrukturyzacji spółki Telecom Italia S.p.A. - możliwej niezgodności ze wspólnotowymi przepisami o ochronie pracowników i poziomach zatrudnienia