85/385/ETY: Neuvoston päätös, tehty 10 päivänä kesäkuuta 1985, arkkitehtikoulutuksen neuvoa-antavan komitean perustamisesta