Nõukogu otsus, 10. juuni 1985, arhitektiõppe nõuandekomitee loomise kohta