Rozhodnutí Rady ze dne 10. června 1985 o zřízení Poradního výboru pro vzdělání a přípravu v oboru architektury