Sprawa C-126/05: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 5 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej