Decyzja 9/2006/GB zarządu Europejskiego kolegium Policyjnego dotycząca zasad wyboru kandydatów na stanowisko dyrektora (Przyjęta przez Zarząd w dniu 24 lutego 2006 r. )