Rozporządzenie Komisji (WE) nr 29/2005 z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny