Kendelse afsagt af Domstolens Anden Afdeling den 1. juli 1981.