Pisemne zapytanie E-0557/06 skierowane przez: Stavrosa Lambrinidisa (PSE) do Rady. podsłuchiwania rozmów telefonicznych znanych polityków i przedsiębiorców w Grecji i wykrycia tej akcji