SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczące wymiany informacji pochodzących z rejestrów karnych między państwami członkowskimi za pośrednictwem Europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS)