Pisemne zapytanie E-3819/06 skierowane przez: Paula van Buitenena (Verts/ALE) do Komisji. bilansu Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych i Publikacji: składu osobowego, EPSO, przyszłości tłumaczeń