Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 1984 r. dotycząca struktur i procedur zarządzania oraz koordynacji wspólnotowych działań badawczych, rozwojowych i demonstracji