Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 27 listopada 1984 r.