TITJUR Gritzmann-Martignoni przeciwko Komisji Opinia rzecznika generalnego Lenz przedstawione w dniu 4 maja 1988 r. # Giovanna Gritzmann-Martignoni przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # Sprawa 124/87.