Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3485/80 z dnia 22 grudnia 1980 r. zmieniające, w następstwie przystąpienia Grecji, rozporządzenie (EWG) nr 2782/75 w sprawie produkcji i obrotu jajami wylęgowymi i pisklętami drobiu hodowlanego