Rozporządzenie Komisji (WE) nr 532/2005 z dnia 5 kwietnia 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 6 kwietnia 2005 r.