Postanowienie Trybunału (trzecia izba) z dnia 9 czerwca 1980 r.