Zaak C-612/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Milano (Italië) op 30 november 2011 — Strafzaak tegen Vincenzo Veneruso