Opinia rzecznika generalnego Reischl przedstawione w dniu 11 listopada 1981 r.