Decyzja Rady z dnia 30 listopada 1987 r. przyjmująca w imieniu Wspólnoty załącznik E.5 do Międzynarodowej Konwencji dotyczącej Uproszczenia i Harmonizacji Postępowania Celnego