Walzstahl-Vereinigung i Thyssen przeciwko Komisji Opinia rzecznika generalnego VerLoren van Themaat przedstawione w dniu 22 listopada 1983 r. # Walzstahl-Vereinigung i Thyssen Aktiengesellschaft przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # EWWiS. # Sprawy połączone 140, 146, 221 oraz 226/82. TITJUR