Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1992/80 z dnia 22 lipca 1980 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 357/79 w sprawie badań statystycznych dotyczących obszarów uprawy winorośli