Rozporządzenie Komisji (EWG) NR 1981/83 z dnia 18 lipca 1983 r. zmieniające po raz szósty rozporządzenie (EWG) nr 1842/81 w odniesieniu do przyznawania refundacji dostosowywanych w przypadku zbóż wywożonych w postaci niektórych napojów alkoholowych