Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8894 – ACS/Hochtief/Atlantia/Abertis Infraestructuras) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)