Decyzja Komisji z dnia 13/09/2004 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.3522 - DANISH CROWN / HK / SOKOLOW) zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr /2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)