Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 8 marca 1988 r.