DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI REZUMAT AL RAPORTULUI PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI care însoţeşte documentul Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind un sistem informatizat de comunicare în cadrul procedurilor civile şi penale transfrontaliere (sistemul e-CODEX) şi de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1726